SunApp och behandling av personuppgifter

I dessa Villkor och Regler används följande definierade termer i nedan angivna betydelser.
Tjänsten Förmedling av betalningar och kringliggande tjänster för SunApp via systemet på RePayal.com som ägs av Repayal (Repayal AB, org.nr. 556963-3182, Skeppsbron 34, 11130 Stockholm, Sverige. Kontakt: [email protected]). Systemet uppehåller ett konto med ett saldo för medlemmen som sedan kan nyttjas på kopplade SunApps.
SunApp Solkedjan SunApp (Altera Solis AB, org.nr. 559056-5759, Gullmarsgatan 10, S-453 35 Lysekil, Sverige. Kontakt: [email protected]) som nyttjar, handhåller och är ansvarig för Tjänsten (och dess innehåll) för att starta solningar.
Medlem/Konto Fysiska och juridiska personer som registrerar sig hos Tjänsten.

Medlemmen skall till SunApp lämna de personuppgifter och andra uppgifter som SunApp må efterfråga för att medlemmen ska kunna skapa ett konto. SunApp behöver följande uppgifter vid skapning av konto:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Personnummer
  • Email
  • Mobilnummer
Ditt personummer används enbart för att verifiera att du är över 18 år då det är lagstadgat i Sverige att enbart personer över 18 år kan sola.

SunApp kommer att spara solningshistorik/produktköpshistorik för varje medlem innefattandes t.ex. information om vilket solcenter, solsäng samt eventuellt produkter som använts/köpts, uttagen tid, belopp och tidpunkt för användning av tjänsten.

Medlemmen samtycker till att personuppgifter och data kopplade till medlemmens användning av tjänsten och dess solcenter kommer att behandlas och lagras av SunApp, andra koncernbolag eller SunApps samarbetspartners i enlighet med gällande lagstiftning och i den omfattning som det behövs för administration och fullgörelse av avtalet med medlemmen och därmed förknippade tjänster. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring under förutsättning att kunden inte hos SunApp har anmält att han eller hon motsätter sig direkt marknadsföring.

Medlem kan när som helst begära ut information om vilka personuppgifter som SunApp behandlar om medlem, samt syftet med dessa. Vidare äger medlem rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas.

SunApp-kontot kan avslutas närsomhelst, via mail till [email protected], alla pengar som överstiger 69:- (administrativ avgift) återbetalas på kundens uttryckliga begäran. Endast insatta pengar återbetalas, eventuell bonus fryser inne och återbetalas inte.
Vid borttagning av konto tas samtliga uppgifter bort som listas ovan.

Använder du Facebook för din inloggning så använder Facebook följande:
Apphändelser: Detta omfattar generiska apphändelser (t.ex. appinstallation, appstart) och annan standardloggning för produktmått.
Konfigurationsdata: När en användare har loggat in gör Facebook regelbundna bakgrundsförfrågningar för att hantera livstiden för åtkomsttoken automatiskt.
Information om felmeddelande: Facebook-inloggning registrerar felinformation, inklusive under initiering av Facebook-inloggning, som kan inkludera ett användar-id för individer som loggar in på Facebook.
Kortsiktiga data: Facebook-inloggning mäter viss användaraktivitet i syfte att hantera bedrägerier och otillåten användning. Dessa data lagras bara under en mycket kort period för dem som inte är inloggade på Facebook.

Dessa villkor och regler gäller från 2018-05-21 och tills vidare.

Har du frågor till kundtjänst?

Har du frågor du behöver hjälp med? Kontakta kundtjänst via denna länk:

Gå till kundtjänst

Om solning

Att sola solarium gör nytta, inte minst under den mörka årstiden.

Forskning visar att solarium hjälper kroppen att bilda viktigt D-vitamin.